Рішення ради

 

УКРАЇНА

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

восьма (позачергова) сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

вiд 08.12. 2021 року № 197

м.Ужгород

 

Про списання   залишків   коштів

районного бюджету, заблокованих

на рахунках АК АПБ «Україна»

07312200000

(код бюджету)

 

Керуючись статтями 43 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 02.04.2019 №372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ», від 02.09.2014 №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань», від 29.12.2015 №1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», лист департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації від 15.11.2021 №2261/02.2-15 та враховуючи те, що Акціонерний комерційний агропромисловий банк «Україна» виключено з Державного реєстру банків у зв’язку з завершенням ліквідаційної процедури банку (лист Національного банку України від 16.04.2009 р. №44-012/4506 «Про виключення банку з Державного реєстру банків»), враховуючи рекомендації профільних комісій, районна рада вирішила:

1. Залишки коштів районного бюджету, заблоковані на рахунках ліквідованого АК АПБ «Україна» в сумі 90 939,16грн. (дев’яносто тисяч дев’ятсот тридцять дев’ять грн. сорок шість коп.), в тому числі за загальним фондом – 87 115,12 грн. (вісімдесят сім тисяч сто п’ятнадцять грн. дванадцять коп.) та спеціальним фондом – 3 824,04 грн. (три тисячі вісімсот двадцять чотири грн. чотири коп.) визнати безнадійними до повернення.

2. Фінансовому управлінню Ужгородської державної адміністрації   спільно з управлінням казначейської служби України в Ужгородському районі провести списання в установленому законодавством порядку залишку коштів районного бюджету Ужгородської району, заблокованого на рахунках АК АПБ «Україна» в сумі 90 939,16 грн., в тому числі за загальним фондом – 87 115,12 грн. та спеціальним фондом – 3 824,04 грн.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансової політики, економічного розвитку та сприяння підприємництву (Кушнірук А.Д.).

 

Голова ради                                                                                 Юрій ФРІНЦКО

 

Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.