Рішення ради

УКРАЇНА 

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

 ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

дванадцята сесія шостого скликання

(ІІ  пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я 

 

вiд 21.12. 2012 року  № 340

                        м.Ужгород                            

Про районний бюджет

на 2013 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 223 537,4 тис. грн.

 Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 219 442,4 тис. грн., спеціального фонду  бюджету – 4095,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 540,0 тис.грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 223 537,4 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету  у сумі 218215,4 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 5322,0 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1227,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ( додаток 5).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1227,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 200,0 тис. грн. 

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік у сумі 9361,9 (додаток 4):

дотацію вирівнювання з районного бюджету бюджетам сіл та селища Середнє у сумі 14 596,2 тис.грн. та кошти, що передаються до районного бюджету з сільських бюджетів у сумі 7 393,0 тис.грн;

субвенція з районного бюджету обласному бюджету на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів для обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах реабілітації інвалідів – 102,6 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2056,1 тис.грн..

7. Установити, що у 2013 році суми дотації вирівнювання сільським та Середнянському селищному бюджетам перераховуються управлінням Державного казначейства в Ужгородському районі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду районного бюджету, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів районного бюджету, згідно з додатком 4.

У разі якщо суми, перераховані управлінням Державного казначейства в Ужгородському районі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 4 до цього рішення, управління Державного казначейства в Ужгородському районі перераховує на рахунок відповідного сільського та Середнянського селищного бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду районного бюджету на підставі платіжного доручення  не пізніше 10 числа наступного місяця.

8. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 120,0 тис. грн.

9. Затвердити згідно зі статтею 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою:

 оплата праці працівників бюджетних установ;

 нарахування на заробітну плату;

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 забезпечення продуктами харчування;

 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 обслуговування державного боргу;

 поточні трансферти населенню;

 поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації,  виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

10. Перерахування коштів до районного бюджету з бюджетів сіл здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку  4 до цього рішення.

Обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань наростаючим підсумком з початку року не повинен перевищувати однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку  4, помноженої на кількість місяців у звітному періоді .

11. Затвердити перелік об’єктів та капітальні видатки, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів районного бюджету розвитку (додаток 6).

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 1 830,7 тис.грн. (додаток 7).

13. Надати право райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

1) приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи і видатки та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2013 року перерозподіл обсягів субвенцій та дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог та інших виплат, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад;

2) вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2013 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється  і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

14. Розпорядникам коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Відповідно до статей 73 Бюджетного кодексу України надати право державній адміністрації отримувати:

1) позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду;

2) середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2013 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління районної державної адміністрації, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

17. Рекомендувати сільським та Середнянській селищній радам:

забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Триндяк Т.М.)

Голова  ради                                                                        М. І.Фединець

Вкладення:
ФайлРозмір файла:
Скачати цей файл (122budget2013origzmin.xls)Додатки386 kB
Видео-урок по установке Joomla 3.3 на Денвер.